You are here:

Un sistema de respostes a consultes formulades per alumnes en un context d'aprenentatge virtual
ARTICLE

, , , UOC

RUSC. Universities and Knowledge Society Journal Volume 9, Number 2, ISSN 1698-580X Publisher: Universitat Oberta de Catalunya, University of New England

Abstract

En aquest article presentem un sistema que ajuda els docents a respondre les preguntes dels seus alumnes en una universitat virtual, concretament la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). La comunicació entre alumne i docent es fa d'una manera totalment virtual: les preguntes i les respostes es formulen i contesten per correu electrònic. El sistema, que es va desenvolupant a l'Àrea de Tecnologia Educativa de la UOC, té com a principal objectiu trobar contextos multilingües amb informació útil per a respondre a l'estudiant d'una manera ràpida i adequada. Els contextos s'extreuen dels materials del curs, els fòrums de participació de l'assignatura, articles i altres fonts d'informació disponibles a internet. A més d'ajudar els docents a trobar millors respostes, el sistema és útil per a actualitzar els seus coneixements i desenvolupar el seu aprenentatge permanent.

Citation

Mor, J., Climent, S. & Coll-Florit, M. (2012). Un sistema de respostes a consultes formulades per alumnes en un context d'aprenentatge virtual. RUSC. Universities and Knowledge Society Journal, 9(2),. Universitat Oberta de Catalunya, University of New England. Retrieved March 25, 2023 from .

Keywords